Spot4U
Είσοδος|Εγγραφή
Σημεία Πλατφόρμες Διαφήμιση

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ SPOT4U ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ SPOT4U

Η εταιρεία nca technologies sa μέσω της Εφαρμογής Λογισμικού Spot4U καθώς και της ιστοσελίδας www.spot4u.gr (Στο εξής Spot4U και για τα δύο) προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο χρήστης/επισκέπτης της συγκεκριμένης Εφαρμογής καθώς και των σελίδων του διαδικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών τους μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

Η χρήση της Εφαρμογής και η επίσκεψη του δικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρακάτω όρων και η χρήση των Υπηρεσιών της εταιρείας nca technologies sa προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Γενικών Όρων παροχής Υπηρεσιών της εταιρείας nca technologies sa, όπως αυτοί εμφανίζονται στις αντίστοιχες Υπηρεσίες.

I. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Η Εφαρμογή Spot4U καθώς και ο δικτυακός τόπος www.spot4u.gr (Στο εξής Spot4U και για τα δύο) καθώς και τα στοιχεία των Βάσεων Δεδομένων τους, ανήκουν και τα διαχειρίζεται η εταιρία nca technologies sa

Οι χρήστες της εφαρμογής Spot4U καθώς και οι επισκέπτες του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, σχεδιασμού, εικόνων, γραφικών, πολυμεσων (βίντεο, ήχος) αποδέχονται τους παρακάτω Όρους Χρήσης οι οποίοι ισχύουν για όλες τις σελίδες στο όνομα χώρου spot4u.gr και όλα τα subdomains αυτού. Η χρήση του τόπου συνιστά αποδοχή των Όρων αυτών. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους Όρους, οι Χρήστες και οι επισκέπτες πρέπει να μην επισκεφθούν ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου που προσφέρονται στα πλαίσια του συγκεκριμένου Ιστοτόπου και της συγκεκριμένης Εφαρμογής

Οι Ιδιοκτήτες διατηρουν το δικαίωμα να τροποποιήσουν, διαγράψουν ή προσθέσουν τους Όρους δίχως ειδοποίηση ή ευθύνη έναντι των Χρηστών. Οι όποιες αλλαγές στους Όρους θα έχουν άμεση ισχύ μετά τη δημοσίευσή τους στον Ιστότοπο. Οι Χρήστες συμφωνούν να επανεξετάζουν τους Όρους περιοδικά και πως όποια χρήση του Ιστοτόπου μετά την τροποποίηση των Όρων θα συνιστά αποδοχή των ενημερωμένων Όρων από αυτούς.

Εκτός ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων, όλο το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των κειμένων, video, γραφικών, ήχου, πηγαίου κώδικα λογισμικού, μεταγλωττισμένων εκτελέσιμων αρχείων, σχεδιασμού γραφικών και κειμένου ιστοσελίδων, συνοδευτικών κειμένων άλλων αρχείων και γραφικών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της nca technologies sa και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και το Διεθνές Δίκαιο. Το κείμενο, γραφικά, πολυμέσα ή κώδικας ενδέχεται, σε κάποιες περιπτώσεις, να αδειοδοτηθούν υπο άδειες copyleft, open source, Creative Commons ή να διατεθούν ως 'κοινό κτήμα'. Σε αυτές τις περιπτώσεις και μόνον τότε, τα εν λόγω δεδομένα θα είναι ανάλογα χαρακτηρισμένα. To spot4U, nca technologies καθώς και τα λογότυπα που τα συνοδεύουν αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της nca technologies sa. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Κανένα μέρος του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμους των γραφικών, εικόνων, ήχων, video, κώδικα html, κουμπιών και κειμένου δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, αναπαραχθεί, επαναδημοσιευθεί, διανεμηθεί, μεταφορτωθεί σε άλλή ηλεκτρονική ή μη συσκευή, καταχωρηθεί, αναρτηθεί ή μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή τρόπο, συμπεριλαμβανομένων όλων των ηλεκτρονικών ή μηχανικών μέσων, της φωτοαντιγραφής, της εγγραφής ή άλλου τρόπου, χωρίς τη ρητή, γραπτή άδεια των Ιδιοκτητών, με εξαίρεση λογότυπα ή άλλο διαφημιστικό υλικό που έχει ειδικά διατεθεί γι'αυτές τις χρήσεις από τους Ιδιοκτήτες.

Εαν αποστείλετε περιεχόμενο ή υλικό, και εκτός από τις περιπτώσεις που αναγράφεται διαφορετικά, παραχωρείτε ατελώς μια αόριστης διάρκειας, μη ανακλητή, μη αποκλειστικής εκμετάλλευσης άδεια, δυνάμενη πλήρους εκχώρησης για χρήση, αναπαραγωγή, τροποποίηση, μετατροπή, δημοσίευση, μετάφραση, δημιουργία παραγώγων έργων, διανομή και εμφάνιση του περιεχομένου παγκοσμίως σε κάθε μορφή και με κάθε τρόπο. Βεβαιώνετε και εγγυάστε στη nca technologies sa ότι διαθέτετε όλα τα δικαιώματα για το περιεχόμενο που αποστέλετε• πως το περιεχόμενο είναι έγκυρο και ακριβές• πως η χρήση του περιεχομένου που παρέχετε δεν παραβιάζει τους Όρους και δε θα προκαλέσει ζημιά σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο• και πως θα αποζημιώσετε τη nca technologies sa για όποιες τυχόν αξιώσεις, ζημιές, κόστη και δαπάνες που προκύψουν από τη παροχή των δεδομένων που παρέχετε. Η nca technologies sa διατηρεί το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση να παρακολουθεί, επεξεργάζεται ή διαγράφει οποιαδήποτε ενέργεια ή περιεχόμενο. Η nca technologies sa δεν δέχεται καμία ευθύνη για το περιεχόμενο που παρέχεται από εσας ή τρίτους.

II. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το Spot4U προσφέρεται σε χρήστες/επισκέπτες με βασικό σκοπό την απεικόνιση γεωγραφικής πληροφορίας σε ιδιώτες χρήστες. Προσφέρει επίσης πληθώρα υπηρεσιών, ηλεκτρονικών σελίδων, επιλογών ή και πηγών, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων εργαλείων αναζήτησης, ηλεκτρονικών ιστότοπων μαζικής πρόσβασης και επικοινωνίας των χρηστών, υπηρεσιών/ σελίδων προσωπικού χαρακτήρα και περιεχομένου ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Σε όλες τις σελίδες των ενοτήτων και των υπηρεσιών του Spot4U συμπεριλαμβάνονται και διαφημίσεις κάθε είδους/ μορφής.

Ο χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του Spot4U και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών Internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο Internet). Ο χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Η εταιρία nca technologies sa δεν φέρει καμία ευθύνη για τις τυχόν χρεώσεις του Παροχέα που μπορεί να προέλθουν από την λήψη, εγκατάσταση και χρήση του Spot4U, οι οποίες και βαρύνουν αποκλειστικά τον χρήστη.

Επίσης, ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του και τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του Spot4U.

Οι ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο Spot4U διέπονται από τους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται κάτι διαφορετικό ή ειδικότερο.. Η εταιρεία nca technologies sa δε δεσμεύεται για την καταλληλότητα της συγκεκριμένης εφαρμογής για τον οποιοδήποτε συγκεκριμένο σκοπό, καθώς και για την απροβλημάτιστη λειτουργία της. Απαγορεύεται η αποκωδικοποίηση και εξέταση του κώδικα, καθώς και η χρησιμοποίηση τμημάτων ή όλης της εφαρμογής για άλλους σκοπούς πέραν των αναφερομένων, καθώς και η εκτέλεσή της σε περιβάλλον προσομοίωσης. Απαγορεύεται επίσης η εξέταση των μεταφερόμενων δεδομένων της εφαρμογής.

Τυχόν παραβίαση των όρων αυτών συνεπάγεται την άμεση αφαίρεση από το χρήστη του δικαιώματος λήψης, εγκατάστασης και χρήσης της εφαρμογής. Η εταιρεία nca technologies sa διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την παροχή της υπηρεσίας αυτής είτε μεμονωμένα είτε συνολικά ανά πάσα στιγμή και χωρίς υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης των χρηστών.

Η λήψη, εγκατάσταση και χρήση της εφαρμογής συνεπάγεται την αυτόματη αποδοχή των όρων αυτών από το χρήστη.

Η εταιρεία nca technologies sa παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. θέση των σημείων ενδιαφέροντων, πληροφορίες για τις ώρες λειτουργίας τους, τις τιμές των προϊόντων τους, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις κλπ) τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του Spot4U "ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ" και χωρίς κανενός είδους εκπροσώπηση, έγκριση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουόμενων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας. Σε καμία περίπτωση η εταιρεία nca technologies sa δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από χρήστες του Spot4U ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του Spot4U ή/και με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Spot4U αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ή/και προτροπές, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή ή αποτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Δεν έχουμε οποιαδήποτε υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που παρέχονται από άλλους προβαλλόμενους και είναι διαθέσιμες από το σύστημά μας.

Μπορεί να βρείτε πληροφορίες από άλλον προβαλλόμενο που ενδεχομένως είναι δυσάρεστες, επιβλαβείς, ανακριβείς, ή παραπλανητικές. Η χρήση κάθε μεταδιδόμενης από την ιστοσελίδα μας πληροφορίας γίνεται με αποκλειστική δική σας ευθύνη. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τις με προσοχή και κάνετε ασφαλείς εμπορικές συναλλαγές όταν χρησιμοποιείτε πληροφορίες του Spot4U. Nα ληφθεί υπόψη ότι υπάρχουν επίσης κίνδυνοι να κάνετε συναλλαγή με ανήλικους ή ανθρώπους με παραπλανητικά στοιχεία, ή που δεν νομιμοποιούνται να εκπροσωπούν τα από αυτούς φερόμενα ως εκπροσωπούμενα νομικά πρόσωπα, των οποίων την ταυτότητα, την ακρίβεια των δηλώσεων και τις προθέσεις με κανένα τρόπο δεν ελέγχουμε ή εξασφαλίζουμε. Συνεπώς, οι χρήστες του Spot4U, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο Spot4U υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του Spot4U κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και η εταιρεία nca technologies sa αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων/υπηρεσιών.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το δικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ' αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της εταιρείας nca technologies sa

III. ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το περιεχόμενο που προκύπτει από τη χρήση του Spot4U, παρέχεται ως έχει, χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Οι Υπηρεσίες που προσφέρονται από το Spot4U δεν έχουν ελεγχθεί, δοκιμασθεί με κανένα τρόπο και η nca technologies sa δεν βεβαιώνουν την ποιότητα, ακρίβεια, πληρότητα, καταλληλότητα ή άλλη εγκυρότητά τους. Η εταιρεία nca technologies sa δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, η nca technologies sa αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Οι Ιδιοκτήτες δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απαίτηση ή οποιαδήποτε ειδική, έμμεση ή παρεπόμενη, ζημιά ή οποιαδήποτε ζημιά που απορρέει από απώλεια κατα τη χρήση, απώλεια δεδομένων ή διαφυγόντων κερδών, είτε προκύπτει βάσει συμβάσεως, αμέλειας ή άλλης αδικοπραξίας που απορρέει από ή συνδέεται με τη χρήση ή την απόδοση του Ιστοτόπου και των παρελκόμενων Υπηρεσιών. Επιπλέον η nca technologies sa συνιστά στους χρήστες του να προβαίνουν στη διασταύρωση των παρεχομένων πληροφοριών

Η nca technologies sa αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνης σχετικής με τη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data). H nca technologies sa δυνατό μέτρο για να διασφαλίσει τις υπηρεσίες που προσφέρει αλλά δεδομένης της φύσης του Διαδικτύου δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημιά υποστεί ο χρήστης από τη χρήση του Spot4U.

Επίσης η εταιρεία nca technologies sa δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά και δεν εγγυάται επίσης ότι οι λειτουργίες του δικτυακού τόπου ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία. Η εταιρεία nca technologies sa δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα, την επικαιροποίηση ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση η εταιρεία nca technologies sa

IV. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το Spot4U, συλλέγει τις παρακάτω πληροφορίες από τους χρήστες του:

Δεδομένα θέσης: το γεωγραφικό μήκος και πλάτος του χρήστη κατά την εκάστοτε χρήση του Spot4U. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών καθώς των διαφημιστικών μηνυμάτων της εφαρμογής και μεταδίδονται κρυπτογραφημένα χρησιμοποιώντας διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα ασφαλείας.

Κωδικός συσκευής : ο αριθμός αυτός προσδιορίζει μοναδικά κάθε κινητή συσκευή, χωρίς να αποκαλύπτει το σειριακό του αριθμό, το IMEI ή άλλα προσωπικά συσχετίσιμα στοιχεία και παρέχεται ως λειτουργία στους παρόχους εφαρμογών. Το Spot4U τον συλλέγει και επεξεργάζεται αποκλειστικά για λόγους ασφάλειας και διαθεσιμότητας του συστήματος του και των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε αυτό.

Η IP διεύθυνση των χρηστών του Spot4U καταγράφεται μόνο στα logs του διακομιστή κατά την χρήση της εφαρμογής. Οι διευθύνσεις αυτές δεν τυγχάνουν οποιασδήποτε περαιτέρω επεξεργασίας και μπορεί να αξιοποιούνται για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Προσωπικά δεδομένα (user name, password και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) θα ζητηθούν από τους χρήστες κατά τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επικοινωνία της nca technologies sa με αυτούς τους χρήστες, προκειμένου να ενεργοποιηθούν αντίστοιχες υπηρεσίες (newsletters, διαγωνισμοί chats, Web2SMS κλπ.) για λογαριασμό τους αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί τους, στην οποία έχουν ήδη ρητά συγκατατεθεί, ώστε να τους ενημερώνουμε για νέες εκδόσεις του Spot4U, νέα προϊόντα και υπηρεσίες μας κλπ

Σε περιπτώσεις που απαιτείται να δωθεί αριθμός πιστωτικής κάρτας για αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών, το Spot4U χρησιμοποιεί άμεσο link με ευρέως αναγνωρίσιμες τράπεζες. Αυτές δεν κρατάνε, μοιράζονται, γνωστοποιούν ή χρησιμοποιούν προσωπικές πληροφορίες των χρηστών, ούτε δικαιούνται να χρησιμοποιούν οι ίδιες προσωπικές πληροφορίες για άλλους σκόπους πέρα από την παροχή της υπηρεσίας.

Κανένα από τα παραπάνω στοιχεία δεν χρησιμοποιείται για σκοπό άλλον από την παροχή των υπηρεσιών του Spot4U. Τα παραπάνω στοιχεία δεν δύνανται να συνδιαστούν με σκοπό την ταυτοποίηση του χρήστη και δεν συνδιάζονται για την δημιουργία προφίλ χρηστών ή συσκευών. Η nca technologies sa δεν τα μοιράζονται με τρίτους σε καμία περίπτωση και για κανέναν λόγο.

V. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Το Spot4U διατηρεί ρητώς το δικαίωμα ώστε σε όλες ανεξαιρέτως τις σελίδες περιεχομένου και υπηρεσιών να προβάλλει το λογότυπό του και διαφημιστικά μηνύματα κάθε τύπου, τεχνολογίας, διάστασης, και μεγέθους (stamp, banner, pop up, Webover, full view, popup, intersistial, Advertorials, text links κλπ).

Κατά τη χρήση του Spot4U, μπορεί να γίνεται χρήση διαφημιστικών εταιρειών τρίτου μέρους για να σας παρέχουμε διαφημιστικό υλικό.

Η nca technologies sa δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των χρηστών του με τρίτους παροχείς υπηρεσιών και προϊόντων που διαφημίζονται στο Spot4U και για την οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή τυχόν προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

VI. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι χρήστες του Spot4U θα αποτελέσουν μία κοινότητα χρηστών στην οποία καθένας θα μπορεί να κρίνει σημεία ενδιαφέροντος που παρουσιάζονται από το Spot4U, να βαθμολογεί να δημοσιεύει κείμενα, να καταγράφει, να προτείνει σημεία ενδιαφέροντος κλπ. Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες κατανοούν και συμφωνούν ότι έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις σχετικά με το περιεχόμενο που δημοσιεύουν:

Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης αντιληφθεί περιεχόμενο αντίθετο με τα παραπάνω, το Spot4U τον ενθαρύνει να επικοινωνήσει με την nca technologies sa με κάθε τρόπο για να το αναφέρει. Το περιεχόμενο το οποίο θα υποδειχθεί από τον χρήστη θα ελεγχθεί και αν κριθεί αναγκαίο θα απομακρυνθεί.

Η αξιολόγηση του περιεχομένου που έχει δημοσιευτεί από άλλους χρήστες καθώς και η χρήση αυτού του περιεχομένου σαν πληροφορία είναι αποκλειστική υπευθυνότητα του χρήστη και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί το Spot4U ως υπεύθυνο για την ορθότητα και την χρησιμότητά του.

VII. LINKS ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

Το Spot4U περιλαμβάνει δεσμούς προς άλλους ιστότοπους οι οποίοι δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η nca technologies sa για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν.

Η nca technologies sa δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστότοπων και ιστοσελίδων καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη στις οποίες παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks/ links ή διαφημιστικών. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, ο χρήστης αναγνωρίζει, ότι πρέπει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους ιστότοπους και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί, ότι η nca technologies sa ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστότοπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή/και ότι συνδέεται με αυτά καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο. Επίσης δεν φέρει ευθύνη για τυχόν συλλογή προσωπικών πληροφοριών από αυτά.

VIII. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΩΝ – ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Απαιτήσεις Κινητών Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows Mobile και Android. Δυνατότητα αποστολής και λήψης δεδομένων. Αυτό προϋποθέτει ότι έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία WAP ή η υπηρεσία Internet στο κινητό σας. Εάν ήδη βλέπετε Internet από το κινητό σας τότε έχετε ήδη όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις. Διαφορετικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης του παροχέα σας για να πάρετε τις σχετικές πληροφορίες.

Πληροφορίες Χρέωσης Κατά τη χρήση του Spot4U, πραγματοποιούνται μεταφορές δεδομένων μέσω του κινητού, οι οποίες είναι χρεώσιμες από τον Παροχέα, ανάλογα με το πρόγραμμα χρήσης του κινητού. Αν πρόκειται να κάνετε συχνή χρήση του Spot4U, συνίσταται να ενημερωθείτε από τον Παροχέα σας για τα οικονομικά προγράμματα δεδομένων.

IX. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του Spot4U, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών, κώδικα, εικόνων, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του ιστότοπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της nca technologies sa αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να φορτωθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί, να μεταφραστεί, τροποποίηθεί, να εκτελεστεί με οιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Δικαιούχου.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στο Spot4U και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με το Spot4U.

X. ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Θα σας παρέχονται πληροφορίες για άλλες υπηρεσίες και προϊόντα της εταιρείας nca technologies sa στις οποίες μπορείτε να εγγραφείτε και να χρησιμοποιήσετε. Σας προσφέρουμε επίσης τη δυνατότητα να συμμετάσχετε σε έρευνες που διεξάγονται από την εταιρεία nca technologies sa ή τις συνεργαζόμενες εταιρίες, οι οποίες εξετάζουν την αποτελεσματικότητα και την απήχηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Το Spot4U ενδέχεται να παράσχει στους επισκέπτες/χρήστες των υπηρεσιών του τη δυνατότητα ψηφοφορίας πάνω σε επίκαιρα ζητήματα ή έρευνες τα οποία διατυπώνει με τη μορφή ερωτημάτων. Η συμμετοχή σε αυτές τις ψηφοφορίες, έρευνες είναι εντελώς εθελοντική και γι'αυτό οι χρήστες έχουν την επιλογή για το αν θα δώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες.

H nca technologies sa μπορεί να μοιραστεί συγκεντρωτικά δημογραφικά στοιχεία με συνεργάτες του. Οι πληροφορίες αυτές δεν συνδέονται κατά κανέναν τρόπο με προσωπικές πληροφορίες που θα μπορούσαν να αναγνωρίσουν κάποιο μεμονομένο άτομο.

Νέες υπηρεσίες όπως Forums, Newsletters κλπ θα δημιουργηθούν με σκοπό την καλύτερη χρήση του Spot4U.

XI. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η nca technologies sa διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή/και μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας το Spot4U μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Επίσης κατανοεί και αποδέχεταi ότι το Spot4U δε μπορεί να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή ότι είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο που έχει δημοσιευτεί από κάποιον χρήστη.

Για χρήστες κάτω των 18 ετών θεωρείται δεδομένη η εκ των προτέρων εξασφάλιση της συγκατάθεσης των γονέων/ κηδεμόνων σε κάθε περίπτωση δήλωσης προσωπικών στοιχείων H nca technologies sa προειδοποιεί τους γονείς, ότι μέσα στις σελίδες του μπορεί να συναντήσουν περιεχόμενο ακατάλληλο για ανηλίκους, καθώς το Spot4U δεν είναι δυνατό να ελέγχει όλες τις πληροφορίες που διακινούνται στους servers του. Στην περίπτωση που ανήλικοι χρήστες επισκεφτούν τις σελίδες του Spot4U και συναντήσουν ακατάλληλο περιεχόμενο, η nca technologies sa δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Spot4U, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες ερμηνεύonται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.

Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Το Spot4U αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας nca technologies sa. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ncatech@gmail.com